Ścieżki przyrodnicze / Trasy Nordic Walking
Rekreacja i sport
Rzeka Mała Panew
Previous
Next

Staniszcze Małe

położone są w środkowej części biegu rzeki Mała Panew, na lewym jej brzegu. Charakterystyczną cechą miejscowości jest bardzo duży udział lasów w ogólnym areale ( ok.70% ). Występujące na tym terenie lasy wchodzą w skład stobrawsko-turawskiego obszaru chronionego krajobrazu. Ponadto na terenie wioski znajduje się wiele urokliwych miejsc występowania flory i fauny chronionej ( łąki trzęślicowe, stawy leśne, źródełko). Obszar wsi wynosi 7,1 km2.

Napisz do nas