Wschód słońca w Staniszczach
Mała Panew w porannej mgle
Previous
Next

Staniszcze Małe

O nas

Staniszcze Małe

 położone są w środkowej części biegu rzeki Mała Panew, na lewym jej brzegu. Charakterystyczną cechą miejscowości jest bardzo duży udział lasów w ogólnym areale ( ok.70% ). Występujące na tym terenie lasy wchodzą w skład stobrawsko-turawskiego obszaru chronionego krajobrazu. Ponadto na terenie wioski znajduje się wiele urokliwych miejsc występowania flory i fauny chronionej ( łąki trzęślicowe, stawy leśne, źródełko). Obszar wsi wynosi 7,1 km2. 

W skład tego obszaru wchodzi również przysiółek Granica, w sąsiedztwie którego w miejscowości Krasiejów, znajdują się wykopaliska paleontologiczne jednego z najstarszych stanowisk dinozaurów na świecie. Staniszcze Małe należą do gminy Kolonowskie w województwie opolskim. Wieś charakteryzuje się zwartym układem osadniczym sprzyjającym rozwojowi i funkcjonowaniu infrastruktury technicznej. Jest w pełni zwodociągowana, zakończona została także budowa sieci kanalizacyjnej.

 położone są w środkowej części biegu rzeki Mała Panew, na lewym jej brzegu. Charakterystyczną cechą miejscowości jest bardzo duży udział lasów w ogólnym areale ( ok.70% ). Występujące na tym terenie lasy wchodzą w skład stobrawsko-turawskiego obszaru chronionego krajobrazu. Ponadto na terenie wioski znajduje się wiele urokliwych miejsc występowania flory i fauny chronionej ( łąki trzęślicowe, stawy leśne, źródełko). Obszar wsi wynosi 7,1 km2. 

W skład tego obszaru wchodzi również przysiółek Granica, w sąsiedztwie którego w miejscowości Krasiejów, znajdują się wykopaliska paleontologiczne jednego z najstarszych stanowisk dinozaurów na świecie. Staniszcze Małe należą do gminy Kolonowskie w województwie opolskim. Wieś charakteryzuje się zwartym układem osadniczym sprzyjającym rozwojowi i funkcjonowaniu infrastruktury technicznej. Jest w pełni zwodociągowana, zakończona została także budowa sieci kanalizacyjnej.

Historia

Nazwa miejscowości Staniszcze Małe pochodzi od imienia Stanis. Potwierdza to Heinrich Adamy w swym dziele pt. „Die Schlesichen Ortsnamen ihre Entstehung und Bedeutung”, gdzie podaje, że miejscowość Staniszcze, wzięła swą nazwę od imienia. Nazwa Stanis w dokumentach po raz pierwszy występuje już w 1204 r. przy imieniu Stanisz, który gościem podczas wyszczególniania poddanych Klasztoru Trzenickiego, przez ksiecia Henryka Brodatego. Na przełomie XIII i XIV w. rycerz Fryderyk de Stanisz był właścicielem wsi. Stanis – jest także pierwszym i podstawowym rdzeniem nazwy tej miejscowości.Staniszcze Małe jest wioską terytorialnie mniejszą od Staniszcz Wielkich, stąd nazwa Staniszcze Małe jednak pod wzgędem ilości mieszkańców i budyków mieszkalnych przewyższa Staniszcze Wilkie.
W swej kronice Michał Pakosz pisze, że Staniszcze na mapach byłu już lokalizowane w 1234 r.,natomiast Jerzy Viola podaje, że Staniszcze istniały już w 1220 r. Wśród mieszkańców Staniszcz Małych jest przekazywane podanie, o ciężkich walkach toczących się pomiędzy wojskami mongolskimi (powszechnie nazywanych Tatarami), a wojskami Księżnej Jadwigi śląskiej w 1241 r. za „Magdową Górą”, wzdłuż drogi biegnącej do Krasiejowa. Staniszcze były zaliczane do wiosek rycerskich. Księżna Jadwiga po najeździe Tatarów sprowadziła na te ziemie osadników z Zachodu, którzy przeważnie byli pracownikami leśnymi. Staniszcze Małe jako osada, należała do przez 40 lat do hrabiego ze Strzelec Opolskich, Philipa Colonny, od 1760 do 1800 roku. W 1816 roku wyszydł dekret o nadaniu ziemi chłopom na własność. W 1822 r. mieszkańcy musieli oddawać dziecięcinę w naturze. W 1819 r. powstała pierwsza szkoła katolicka, pokryta gontem. Mieściła się w niej jedna klasa i dwa pokoje. Kolej Opole – Tarnowskie Góry została założona w 1858 r. Dzieliła wieś na dwie części: dolną i górną. Część dolną zamieszkiwali chłopi, a górną rzemieślinicy i chałupnicy. Po kilku latach kursowania pociągów wprowadzono zakaz zatrzymywania się na stacji Staniszcze Małe z powodu braku pasażerów. Dopiero w roku 1905 pociągi zaczęły zatrzymywać się na stacji. W związku z tym przeniesiono most z miejsca w pobliżu posiadłości pana T. Mańczyka, na obecne miejsce aby ułatwić transport towarów do Dobrodzienia. Największe katastrofy przysparzała rzeka Mała Panew. Najwięskza powódź miała miejsce w 1905 r., woda sięgała do miejsca, w którym obecnie stoi kapliczka św. Urbana. Kapliczkę wybudowano w 1903 r. pod wezwaniem św. Nepomucena patrona katastrof. Liczba mieszkańców w poszczególnych latach: 1790 r. – 358 osób (Staniszcze Wielkie i Kolonowskie 481 osób) 1890 r. – 817 mieszkańców, 112 domów mieszkalnych (815 katolików, 2 ewangelików), 1939 r. – 1026 mieszkańców, 1960 r. ponad 1200 mieszkańców, 2006 r. – ok. 700 mieszkańców.