Stowarzyszenie Odnowa Wsi

Informacje

Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe powstało w 2005 roku w wyniku przekształcenia grupy Odnowy Wsi powstałej w 2000 r. w Staniszczach Małych i działającej pod przewodnictwem ówczesnej sołtys wsi Staniszcze Małe – Irmgardy Bartek

W ramach przystąpienia do Programu Odnowy Wsi została powołana grupa odnowy, która na podstawie opracowanego projektu realizowała zadania rozwojowe sołectwa Staniszcze Małe Działalność grupy ustała z powodu braku lidera.

W dniu 06.04.2005 r. odbyło się zebranie mieszkańców wsi Staniszcze Małe w sprawie kontynuacji Programu Odnowy Wsi. Zebrani członkowie – założyciele podjęli uchwałę o założeniu stowarzyszenia o nazwie STOWARZYSZENIE ODNOWA WSI STANISZCZE MAŁE, które pod tą nazwą zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń w dniu 05.05.2005 r.  Głównym celem działania jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju warunków życia ludności wiejskiej, zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocji wsi Staniszcze Małe. Stowarzyszenie zajmuje się organizowaniem imprez, festynów, pracami na rzecz wsi, a także pomocą mieszkańcom.

Stowarzyszenie jest członkiem LGD Kraina Dinozaurów www.krainadinozaurow.pl

0
Liczba zrealizowanych projektów
 • Urządzenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Staniszczach Małych 2005-2006 współfinansowanie WFOŚi GW w Opolu, Gmina Kolonowskie
 • Kuźnia talentów 2006 współfinansowanie Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie w ramach programu „Nasza świetlica”
 • Festiwal Opolskiej Odnowy 2010 współfinansowanie Samorząd Województwa Opolskiego
 • Edukacja naszą szansą 2009 współfinansowanie Samorząd Województwa Opolskiego
 • Dążymy do gwiazd  2008 współfinansowanie Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie w ramach programu „Pożyteczne ferie”
 • Szlaki Odkrywców Doliny Małej Panwi 2014 
 • Urządzenie ścieżki Nordic Walking – 2018 – współfinansowanie Samorząd Województwa Opolskiego
 • Urządzenie punktu informacyjno-turystycznego Przystanek Odnowa Wsi  2017 – współfinansowanie Samorząd Województwa Opolskiego
 • Porzućmy stagnację czas na ruch – 2016 – współfinansowanie Powiat Strzelecki
 • Aktywni razem – 2015 współfinansowanie Powiat Strzelecki
 • Modernizacja ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Staniszczach Małych -2020r. -realizowany w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020
 • Akademia wiejskich organizacji pozarządowych – 2020 – współfinansowanie Samorząd Województwa Opolskiego
 • Odnowa sposobem na rozwój miejscowości 2019 – współfinansowanie Samorząd Województwa Opolskiego
 • Wspieranie aktywności społecznej dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi poprzez wspieranie uczestników Programu Odnowy Wsi – 2019 –współfinansowanie Samorząd Województwa Opolskiego
 • Wakacyjna przygoda językowa –zajęcia wakacyjne dla dzieci  -współfinansowanie Powiat Strzelecki
 • Zero nudy –zajęcia wakacyjne dla dzieci – współfinansowanie Powiat Strzelecki
 • Trening czyni mistrza – zajęcia wakacyjne dla dzieci – współfinansowanie Powiat Strzelecki

Dane stowarzyszenia

KRS 0000233759
NIP 7561881007
Regon 160021311,

Konto bankowe:
BS Zawadzkie o/Kolonowskie nr 90 8909 1016 2001 0007 0869 0001

Siedziba:
Staniszcze Małe, ul. ks, Gajdy 32A

Statut stowarzyszenia