Zapytanie ofertowe – modernizację strony internetowej

Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na wykonanie usługi obejmującej modernizację strony internetowej polegającej na:

1. optymalizacji strony dla osób ze szczególnymi potrzebami – realizacji dostępności cyfrowej

2. dostosowaniu rozdzielczości ekranu do każdego urządzenia np. telefonu

3. zamieszczeniu odnośnika do Facebooka

4. unowocześnieniu wyglądu strony

5. wprowadzeniu możliwości wysłania e-mail’a bezpośrednio ze strony

6. wprowadzeniu tłumaczenia strony na język angielski i niemiecki

7. wzbogaceniu zawartości strony m.in. o mapę miejscowości oraz trasę ścieżki przyrodniczej i trasę Nordic Walking urządzonych na terenie sołectwa Staniszcze Małe.

Oferta powinna przedstawiać całościowy koszt usługi.

Oferty można przesyłać na adres: sowsm@o2.pl w terminie do dnia 5 lipca 2021r.

Oryginał‚ zapytania poniżej.