Zapytanie ofertowe – wykonanie zestawu mebli kuchennych

Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na wykonanie zestawu mebli kuchennych obejmującego:

1. Szafki górne o wymiarze dł 2,39 m x wys. 72 cm ( 3 szt o łącznym wymiarze 2,39)

2. Szafka dolna: dł 78 cm x szer 77,2 cm

3. wymiana frontów w szafce – 3 szt. o wymiarze 76,6 cm x 34,6 cm

Termin realizacji: 28 sierpnia 2021r.

Oferta powinna obejmował całościowy koszt zakupu ww. zestawu mebli kuchennych

Oferty można przesłać na adres: sowsm@o2.pl w terminie do 10 sierpnia 2021r.